- מסעדת חנדלה גבעת ח"ן
 

- מסעדת חנדלה גבעת ח"ן

 
 
 
חנדלה